Bruc Associats

  Castellano

 

 

Medi ambient - Forestal

• Projectes de prevenció d'incendis forestals

• Projectes de gestió d'espais públics

• Projectes de lluita contra l'erosió

• Plans de gestió de la fauna i de la massa forestal

• Gestió d'espais naturals protegits

• Gestió i planificació de finques forestals

• Gestió d'ajudes mediambientals i forestals

• Restauracions mediambientals i forestals

• Implantació de mecanismes de custòdia del territori

• Gestió de vedats de caça

• Treballs de neteja i manteniment de masses forestals

• Projectes d' impacte ambiental

• Reforestació de zones àrides

• Projectes d'itineraris i senyalització

• Guiatges per la natura per a col·legis i institucions

 

Jardineria

• Disseny de jardins mediterranis , forestals

• Disseny de jardins urbans , terrasses i interiors

• Poda i manteniment general

• Projectes tècnics de rec

• Assessorament tècnic

• Assessorament general en jardineria i rec

• Transplantament d'arbres

 

 

| Mapa del lloc | Contacte | ©2011 Ruc Serveis Coop. V.