Bruc Associats

  Castellano

 

 

Inici

BRUC ASSOCIATS neix amb la idea de satisfer les necessitats laborals del seus fundadors i col·laboradors.

Tenint en compte aquest principi hem establert unes pautes que creiem essencials per al bon desenvolupament de la nostra empresa. La principal pauta que ens exigim és la qualitat en el desenvolupament de les tasques. Volem que davant els nostres clients ens avale la nostra aptitud en fer una bona tasca. Igualment creiem que la feina ben feta ens realitza com a bons professionals.

Aquest últim punt s'ha de veure en el tracte que tenim amb els nostres col·laboradors, així com també en les seues retribucions a l'hora de prestar els seus serveis a la cooperativa. Així doncs, hem establert uns barems mínims que estan per damunt del que actualment hi ha al mercat laboral. És per ser fidels a aquest principi que de vegades ens veiem forçats a rebutjar alguna oferta.

BRUC ASSOCIATS vol agrair el temps que han dedicat a llegir aquestes paraules i, per damunt de tot, la confiança que han dipositat en la nostra cooperativa.

Els nostres serveis son amplis, tenim varies seccions com ara:

Secció forestal amb la qual vàrem iniciar la nostra cooperativa fen tractament silvícoles , Projectes de prevenció d'incendis forestals, Reforestació de zones àrides, Projectes d'itineraris i senyalització, Guiatges per la natura per a col·legis i institucions i altres activitats relacionades amb el món forestal. Un altra secció lligada un poc a la primera és la de jardineria en la qual portem des del disseny fins al manteniment.

La fusteria és un camp en el que realitzem mobles a mida, instal·lació i muntatge.

Altres seccions són, manteniment, neteja i trasllats, totes encaminades a donar un suport a les empreses, institucions o comunitats que ho desitgen .

També tenim professionals que realitzen treballs en alçada, com ara, podes, neteges i tasques on no és viable l'ús de grues o bastides, també fem fotografia aèria amb paramotor de caràcter comercial o publicitari, tasques que necessiten tindre molta cura i professionalitat.

La nostra àrea de treball comprèn principalment la comarca de La Safor encara que realitzem treballs on se'ns demane, en qualsevol punt de la comunitat Valenciana o de la península

 

| Mapa del lloc | Contacte | ©2011 Ruc Serveis Coop. V.